Καλωσορίσατε στην Πλατφόρμα e-Gnosis, μέσω της οποίας το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου σας ενημερώνει για τις
ευκαιρίες κατάρτισης που σας προσφέρει, καθώς επίσης και για άλλα σημαντικά νέα και εξελίξεις στον τομέα της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.