Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Οκτώβριος 2023

2023Δευ02Οκτ17:0021:30Προετοιμασία για την Πιστοποίηση βάσει των ΠΕΠ. LL RA 23/217:00 - 21:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Τρι10Οκτ17:0020:30Συγκολλήσεις μετάλλων με τις μεθόδους μεταλλικού ηλεκτροδίου (ΜMA) αναλώσιμου σύρματος (Mig), και Βολφραμίου ( Τig)(NS/WL/23-2)17:00 - 20:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ17:0020:30ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΦΒ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - PVTRIN LLΦΒ23/117:00 - 20:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ18:0021:15KNX BASIC COURSE18:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Τρι24Οκτ17:0021:15EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ LLEL23/317:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Οκτώβριος 2023

2023Τρι10Οκτ17:0020:30Συγκολλήσεις μετάλλων με τις μεθόδους μεταλλικού ηλεκτροδίου (ΜMA) αναλώσιμου σύρματος (Mig), και Βολφραμίου ( Τig)(NS/WL/23-2)17:00 - 20:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Οκτώβριος 2023

2023Δευ02Οκτ17:0021:30Προετοιμασία για την Πιστοποίηση βάσει των ΠΕΠ. LL RA 23/217:00 - 21:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ17:0020:30ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΦΒ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - PVTRIN LLΦΒ23/117:00 - 20:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ18:0021:15KNX BASIC COURSE18:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Τρι24Οκτ17:0021:15EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ LLEL23/317:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Κανένα Πρόγραμμα

Οκτώβριος 2023

2023Δευ02Οκτ17:0021:30Προετοιμασία για την Πιστοποίηση βάσει των ΠΕΠ. LL RA 23/217:00 - 21:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Τρι10Οκτ17:0020:30Συγκολλήσεις μετάλλων με τις μεθόδους μεταλλικού ηλεκτροδίου (ΜMA) αναλώσιμου σύρματος (Mig), και Βολφραμίου ( Τig)(NS/WL/23-2)17:00 - 20:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ17:0020:30ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΦΒ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - PVTRIN LLΦΒ23/117:00 - 20:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ18:0021:15KNX BASIC COURSE18:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Τρι24Οκτ17:0021:15EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ LLEL23/317:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

Οκτώβριος 2023

2023Τρι10Οκτ17:0020:30Συγκολλήσεις μετάλλων με τις μεθόδους μεταλλικού ηλεκτροδίου (ΜMA) αναλώσιμου σύρματος (Mig), και Βολφραμίου ( Τig)(NS/WL/23-2)17:00 - 20:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

Οκτώβριος 2023

2023Δευ02Οκτ17:0021:30Προετοιμασία για την Πιστοποίηση βάσει των ΠΕΠ. LL RA 23/217:00 - 21:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ17:0020:30ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΦΒ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - PVTRIN LLΦΒ23/117:00 - 20:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ18:0021:15KNX BASIC COURSE18:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Τρι24Οκτ17:0021:15EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ LLEL23/317:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Ημερολόγιο

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Επερχόμενα Προγράμματα Κατάρτισης

Σεπτέμβριος

Κανένα Πρόγραμμα

Οκτώβριος

2023Δευ02Οκτ17:0021:30Προετοιμασία για την Πιστοποίηση βάσει των ΠΕΠ. LL RA 23/217:00 - 21:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Τρι10Οκτ17:0020:30Συγκολλήσεις μετάλλων με τις μεθόδους μεταλλικού ηλεκτροδίου (ΜMA) αναλώσιμου σύρματος (Mig), και Βολφραμίου ( Τig)(NS/WL/23-2)17:00 - 20:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ17:0020:30ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΦΒ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - PVTRIN LLΦΒ23/117:00 - 20:30 Αίθουσα Διαλέξεων (Λεμεσός)Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Δευ16Οκτ18:0021:15KNX BASIC COURSE18:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

2023Τρι24Οκτ17:0021:15EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ LLEL23/317:00 - 21:15 Εργαστήρια ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 1 ΕλπιδοςΤύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης

Νοέμβριος

2023Πεμ09Νοέ17:0021:30Εισαγωγή στον κλιματισμό. Προετοιμασία και Αξιολόγηση στη Χρήση Φθοριούχων Αερίων LCRA23/117:00 - 21:30 3.2 - AIΘΟΥΣΑ B, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΠΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 100, 6052 Λάρνακα. Δείτε την τοποθεσία στο Google Maps.Τύπος προγράμματος:Προγραμματα Τεχνικής Κατάρτισης