Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Οκτώβριος 2023

2023Τρι03Οκτ08:3015:00Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία  Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας και Εκτίμηση ΚινδύνουΗΒΟ31008:30 - 15:00 Αίθουσα Γ (Κεντρικά)Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Οκτώβριος 2023

2023Τρι03Οκτ08:3015:00Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία  Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας και Εκτίμηση ΚινδύνουΗΒΟ31008:30 - 15:00 Αίθουσα Γ (Κεντρικά)Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Κανένα Πρόγραμμα

Οκτώβριος 2023

2023Τρι03Οκτ08:3015:00Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία  Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας και Εκτίμηση ΚινδύνουΗΒΟ31008:30 - 15:00 Αίθουσα Γ (Κεντρικά)Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Οκτώβριος 2023

2023Τρι03Οκτ08:3015:00Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία  Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας και Εκτίμηση ΚινδύνουΗΒΟ31008:30 - 15:00 Αίθουσα Γ (Κεντρικά)Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Ημερολόγιο

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Σεπτέμβριος, 2023

Επερχόμενα Προγράμματα Κατάρτισης

Σεπτέμβριος

2023Τρι19Σεπ08:3015:00ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΠρόγραμμα εμβάθυνσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία  Πυρασφάλεια-Πρώτες βοήθειες-ΥγραέριοΗΒΟ30908:30 - 15:00 Αίθουσα Γ (Κεντρικά)Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Οκτώβριος

2023Τρι03Οκτ08:3015:00Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία  Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας και Εκτίμηση ΚινδύνουΗΒΟ31008:30 - 15:00 Αίθουσα Γ (Κεντρικά)Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Νοέμβριος

2023Τρι21Νοέ08:3015:00Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΦΟΡΤΙΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΜΑΠ ΗΒΟ31108:30 - 15:00 Αίθουσα Γ (Κεντρικά)Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας