Μάιος 2024

2024Πεμ09Μαι08:3014:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΣΥΠΠ08:30 - 14:00 1.2 - AIΘΟΥΣΑ Γ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΠΑ, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία. Δείτε την τοποθεσία στο Google Maps.Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Μάιος 2024

2024Πεμ09Μαι08:3014:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΣΥΠΠ08:30 - 14:00 1.2 - AIΘΟΥΣΑ Γ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΠΑ, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία. Δείτε την τοποθεσία στο Google Maps.Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Μάιος 2024

2024Πεμ09Μαι08:3014:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΣΥΠΠ08:30 - 14:00 1.2 - AIΘΟΥΣΑ Γ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΠΑ, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία. Δείτε την τοποθεσία στο Google Maps.Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Μάιος 2024

2024Πεμ09Μαι08:3014:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΣΥΠΠ08:30 - 14:00 1.2 - AIΘΟΥΣΑ Γ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΠΑ, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία. Δείτε την τοποθεσία στο Google Maps.Τύπος προγράμματος:Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Ημερολόγιο