Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Φεβρουάριος, 2024

Μάρτιος 2024

2024Τρι05Μαρ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Διαδικτυακά - (ΕΚΕ122)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 Διαδικτυακά - Πλατφόρμα Πανεπιστημίου, Λευκωσία Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Φεβρουάριος, 2024

Μάρτιος 2024

2024Τρι05Μαρ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Διαδικτυακά - (ΕΚΕ122)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 Διαδικτυακά - Πλατφόρμα Πανεπιστημίου, Λευκωσία Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Φεβρουάριος, 2024

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Φεβρουάριος, 2024

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Φεβρουάριος, 2024

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Φεβρουάριος, 2024

Κανένα Πρόγραμμα

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Φεβρουάριος, 2024

Μάρτιος 2024

2024Τρι05Μαρ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Διαδικτυακά - (ΕΚΕ122)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 Διαδικτυακά - Πλατφόρμα Πανεπιστημίου, Λευκωσία Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Μάρτιος 2024

2024Τρι05Μαρ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Διαδικτυακά - (ΕΚΕ122)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 Διαδικτυακά - Πλατφόρμα Πανεπιστημίου, Λευκωσία Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Μάρτιος 2024

2024Τρι05Μαρ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Διαδικτυακά - (ΕΚΕ122)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 Διαδικτυακά - Πλατφόρμα Πανεπιστημίου, Λευκωσία Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Μάρτιος 2024

2024Τρι05Μαρ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Διαδικτυακά - (ΕΚΕ122)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 Διαδικτυακά - Πλατφόρμα Πανεπιστημίου, Λευκωσία Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Φεβρουάριος, 2024

Ημερολόγιο

Μετάβαση Σε Συγκεκριμένο Μήνα

Φεβρουάριος, 2024