Ιούλιος 2024

2024Δευ22Ιουλ09:0013:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Evlogon Therapeutic Center - Limassol (EKE146)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.09:00 - 13:00 Evlogon Therapeutic Center, Βασιλέος Κωνσταντίνου 152 Twins Tsirio Tower, Apt.201 3080 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ22Ιουλ14:0018:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Evlogon Therapeutic Center - Limassol (EKEB061)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.14:00 - 18:00 Evlogon Therapeutic Center, Βασιλέος Κωνσταντίνου 152 Twins Tsirio Tower, Apt.201 3080 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι23Ιουλ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Διαδικτυακά (EKE147)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τετ24Ιουλ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήρι Europass με θέμα: Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ- Διαδικτυακά (EPSO12)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Κανένα Πρόγραμμα

Ιούλιος 2024

2024Δευ22Ιουλ09:0013:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Evlogon Therapeutic Center - Limassol (EKE146)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.09:00 - 13:00 Evlogon Therapeutic Center, Βασιλέος Κωνσταντίνου 152 Twins Tsirio Tower, Apt.201 3080 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ22Ιουλ14:0018:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Evlogon Therapeutic Center - Limassol (EKEB061)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.14:00 - 18:00 Evlogon Therapeutic Center, Βασιλέος Κωνσταντίνου 152 Twins Tsirio Tower, Apt.201 3080 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Ιούλιος 2024

2024Τρι23Ιουλ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Διαδικτυακά (EKE147)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τετ24Ιουλ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήρι Europass με θέμα: Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ- Διαδικτυακά (EPSO12)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ιούλιος 2024

2024Δευ22Ιουλ09:0013:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Evlogon Therapeutic Center - Limassol (EKE146)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.09:00 - 13:00 Evlogon Therapeutic Center, Βασιλέος Κωνσταντίνου 152 Twins Tsirio Tower, Apt.201 3080 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ22Ιουλ14:0018:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Evlogon Therapeutic Center - Limassol (EKEB061)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.14:00 - 18:00 Evlogon Therapeutic Center, Βασιλέος Κωνσταντίνου 152 Twins Tsirio Tower, Apt.201 3080 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι23Ιουλ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Διαδικτυακά (EKE147)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τετ24Ιουλ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήρι Europass με θέμα: Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ- Διαδικτυακά (EPSO12)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Κανένα Πρόγραμμα

Ιούλιος 2024

2024Δευ22Ιουλ09:0013:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Evlogon Therapeutic Center - Limassol (EKE146)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.09:00 - 13:00 Evlogon Therapeutic Center, Βασιλέος Κωνσταντίνου 152 Twins Tsirio Tower, Apt.201 3080 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ22Ιουλ14:0018:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Evlogon Therapeutic Center - Limassol (EKEB061)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.14:00 - 18:00 Evlogon Therapeutic Center, Βασιλέος Κωνσταντίνου 152 Twins Tsirio Tower, Apt.201 3080 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Ιούλιος 2024

2024Τρι23Ιουλ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Διαδικτυακά (EKE147)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τετ24Ιουλ17:3020:30Δωρεάν Εργαστήρι Europass με θέμα: Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ- Διαδικτυακά (EPSO12)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ημερολόγιο