Μάιος 2024

2024Τρι28Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute - Limassol (EKEB043)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Πεμ30Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Level Up Insitute Limassol (EKE133)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Παρ31Μαι17:0020:45Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Institute of Management - (EKEB047)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:00 - 20:45 Institute of Management, 46, Dikaiosinis Street, 3051, Limassol Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Παρ31Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute Limassol (EKEB044)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ιούνιος 2024

2024Δευ03Ιουν15:0019:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Larnaca College- (EKE135)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.15:00 - 19:00 Athens Αίθουσα, Corner of Kyriacου Matsi 10 and Agios Spyridonos 2, Larnaca, 6015 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ03Ιουν18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Level Up Insitute Limassol (EKE134)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι04Ιουν18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute Limassol (EKEB045)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τετ05Ιουν09:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Larnaca College (EKEB048)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.09:30 - 13:30 Athens Αίθουσα, Corner of Kyriacου Matsi 10 and Agios Spyridonos 2, Larnaca, 6015 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Σαβ08Ιουν10:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Online (EKEB049)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.10:30 - 13:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ10Ιουν17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Διαδικτυακά (EKEB050)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι11Ιουν17:0020:00Δωρεάν Εργαστήρι Europass με θέμα: Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ- Διαδικτυακά (EPSO9)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:00 - 20:00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ιούνιος 2024

2024Δευ10Ιουν17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Διαδικτυακά (EKEB050)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Μάιος 2024

2024Τρι28Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute - Limassol (EKEB043)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Πεμ30Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Level Up Insitute Limassol (EKE133)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Παρ31Μαι17:0020:45Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Institute of Management - (EKEB047)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:00 - 20:45 Institute of Management, 46, Dikaiosinis Street, 3051, Limassol Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Παρ31Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute Limassol (EKEB044)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ιούνιος 2024

2024Δευ03Ιουν18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Level Up Insitute Limassol (EKE134)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι04Ιουν18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute Limassol (EKEB045)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Σαβ08Ιουν10:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Online (EKEB049)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.10:30 - 13:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ιούνιος 2024

2024Δευ03Ιουν15:0019:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Larnaca College- (EKE135)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.15:00 - 19:00 Athens Αίθουσα, Corner of Kyriacου Matsi 10 and Agios Spyridonos 2, Larnaca, 6015 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τετ05Ιουν09:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Larnaca College (EKEB048)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.09:30 - 13:30 Athens Αίθουσα, Corner of Kyriacου Matsi 10 and Agios Spyridonos 2, Larnaca, 6015 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Ιούνιος 2024

2024Σαβ08Ιουν10:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Online (EKEB049)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.10:30 - 13:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ10Ιουν17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Διαδικτυακά (EKEB050)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι11Ιουν17:0020:00Δωρεάν Εργαστήρι Europass με θέμα: Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ- Διαδικτυακά (EPSO9)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:00 - 20:00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Μάιος 2024

2024Τρι28Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute - Limassol (EKEB043)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Πεμ30Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Level Up Insitute Limassol (EKE133)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Παρ31Μαι17:0020:45Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Institute of Management - (EKEB047)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:00 - 20:45 Institute of Management, 46, Dikaiosinis Street, 3051, Limassol Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Παρ31Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute Limassol (EKEB044)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ιούνιος 2024

2024Δευ03Ιουν15:0019:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Larnaca College- (EKE135)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.15:00 - 19:00 Athens Αίθουσα, Corner of Kyriacου Matsi 10 and Agios Spyridonos 2, Larnaca, 6015 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ03Ιουν18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Level Up Insitute Limassol (EKE134)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι04Ιουν18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute Limassol (EKEB045)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τετ05Ιουν09:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Larnaca College (EKEB048)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.09:30 - 13:30 Athens Αίθουσα, Corner of Kyriacου Matsi 10 and Agios Spyridonos 2, Larnaca, 6015 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Σαβ08Ιουν10:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Online (EKEB049)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.10:30 - 13:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ10Ιουν17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Διαδικτυακά (EKEB050)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι11Ιουν17:0020:00Δωρεάν Εργαστήρι Europass με θέμα: Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ- Διαδικτυακά (EPSO9)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:00 - 20:00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ιούνιος 2024

2024Δευ10Ιουν17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Διαδικτυακά (EKEB050)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Μάιος 2024

2024Τρι28Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute - Limassol (EKEB043)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Πεμ30Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Level Up Insitute Limassol (EKE133)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Παρ31Μαι17:0020:45Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Institute of Management - (EKEB047)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:00 - 20:45 Institute of Management, 46, Dikaiosinis Street, 3051, Limassol Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Παρ31Μαι18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute Limassol (EKEB044)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ιούνιος 2024

2024Δευ03Ιουν18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Level Up Insitute Limassol (EKE134)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι04Ιουν18:0022:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Level Up Insitute Limassol (EKEB045)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.18:00 - 22:00 Level Up Insitute, Limasso; Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Σαβ08Ιουν10:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Online (EKEB049)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.10:30 - 13:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ιούνιος 2024

2024Δευ03Ιουν15:0019:00Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Εργαλεία Καριέρας - Larnaca College- (EKE135)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.15:00 - 19:00 Athens Αίθουσα, Corner of Kyriacου Matsi 10 and Agios Spyridonos 2, Larnaca, 6015 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τετ05Ιουν09:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Larnaca College (EKEB048)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.09:30 - 13:30 Athens Αίθουσα, Corner of Kyriacου Matsi 10 and Agios Spyridonos 2, Larnaca, 6015 Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Κανένα Πρόγραμμα

Κανένα Πρόγραμμα

Ιούνιος 2024

2024Σαβ08Ιουν10:3013:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Online (EKEB049)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.10:30 - 13:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Δευ10Ιουν17:3020:30Δωρεάν Εργαστήριο Europass - Οριζόντιες Δεξιότητες «Soft Skills» - Διαδικτυακά (EKEB050)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:30 - 20:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

2024Τρι11Ιουν17:0020:00Δωρεάν Εργαστήρι Europass με θέμα: Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ- Διαδικτυακά (EPSO9)Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.17:00 - 20:00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Διοργανωτής: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Τύπος προγράμματος:Εργαστήρια Europass

Ημερολόγιο