Ανακοινώσεις

Έργο Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων, προσφέρει σε ...

Μιλώντας Ψηφιακά κάθε Τετάρτη στις 7μ.μ.

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει την έναρξη της Δράσης: «Μιλώντας Ψηφιακά, κάθε Τετάρτ...

Πρόοδος Υλοποίησης Δωρεάν Προγραμμάτων Κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Περίοδος: Μάρτιος 2022 – Δεκέμβριος 2023 Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι γ...

11 Δωρεάν Δωρεάν Εργαστήρια Europass από το Κέντρο Παραγωγικότητας για τον Νοέμβριο του 2023

Το Κέντρο Παραγωγικότητας διοργανώνει τρία(3) είδη Εργαστηρίων Europass με τα θέματα «Εργαλεία Καριέρας», «Οριζόντιες Δεξιότητες» και «Σταδιοδρομία στ...

15 Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας για τον Νοέμβριο του 2023

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Η...

31 Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας για τον Οκτώβριο του 2023

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Η...

31 Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας για τον Σεπτέμβριο του 2023

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Η...

Πρόοδος Υλοποίησης Δωρεάν Προγραμμάτων Κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Περίοδος: Μάρτιος 2022 – Ιούνιος 2023 Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι για ...

31 Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας για τον Ιανουάριο του 2023

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Η...

Επερχόμενα Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Η...

X
X