Ανακοινώσεις

31 Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας για τον Σεπτέμβριο του 2023

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Η...

Πρόοδος Υλοποίησης Δωρεάν Προγραμμάτων Κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Περίοδος: Μάρτιος 2022 – Ιούνιος 2023 Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι για ...

31 Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας για τον Ιανουάριο του 2023

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Η...

Επερχόμενα Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Η...

Παρουσίαση των Δωρεάν Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Ψηφιακές Δεξιότητες στην τηλεοπτική εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι»

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας μέχρι το τέλος του 2025

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτω...

Προώθηση δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Περίοδος Υλοποίησης: Μάρτιος 2022 – Δεκέμβριος 2025 Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να σ...

Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα “Ψηφιακές Δεξιότητες για καλύτερη Υγεία και Ευεξία”

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτω...

X
X