Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις / απορίες / ερωτήματα σε σχέση με την
πλατφόρμα e-Gnosis, επικοινωνήστε μαζί μας με οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους:

1. Φόρμα Επικοινωνίας

2. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@kepa.mlsi.gov.cy

3. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης

22806000

Σε σχέση με συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε απευθείας με τον υπεύθυνο του προγράμματος.