Ανακοινώσεις

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρόοδος Υλοποίησης Δωρεάν Προγραμμάτων Κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Περίοδος: Μάρτιος 2022 – Δεκέμβριος 2023

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι για την περίοδο Μαρτίου 2022 – Δεκεμβρίου 2023 υλοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων, 318 προγράμματα, στα οποία συμμετείχαν 3.537 άτομα.

Από αυτά, 192 προγράμματα απευθύνονταν ειδικά σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ 126 προγράμματα ήταν ανοικτά στο ευρύ κοινό.

Στα προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων για άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω συμμετείχαν 2.171 άτομα και στα γενικά προγράμματα 1.366.

Όλα τα προγράμματα προσφέρθηκαν δωρεάν και χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Από τον Ιανουάριο του 2024, το ΚΕΠΑ θα προσφέρει νέο κύκλο προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22 806197 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.e-gnosis.gov.cy/training.

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
15 Ιανουαρίου 2024

X
X